LİKİT ZEMİN MÜHENDİSLİK

KALİTELİ YAŞAM SAĞLIKLI TEMELLE BAŞLAR

Deneyimli ekibi ve son teknoloji makine parkıyla Zemin ve Temel Mühendisliği konularında çözüm ortağınız .

HİZMETLERİMİZ

FORE KAZIK

Sağlam zemine sahip olmayan bölgelerde uygulama yöntemi zeminin cinsine ve özelliklerine göre değişen çapları 45cm ve üzerinde olan dairesel kesitli bir delgi ile içerisine demir donatı yerleştirilerek zeminin güçlendirilmesi amacıyla yapılan yerinde dökme betonarme kazıklardır.

ANKRAJ

Zemin içinde yatayda belirli bir açıyla açılmış delgiye yerleştirilen korozyona karşı korunmalı ve yüksek mukavemetli özel çelikten yapılmış ön germeli bir halat veya halatlar demeti yerleştirilerek beton enjekte etmek sureti ile oluşturulan ve üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli zemine ileten yapısal bir uygulamadır.

ZEMİN ETÜDÜ

İnşaatın yapılacağı arsanın yer altı tabakaları ile ilgili tüm bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Yer altı tabakalarının mevcut durumları, konumları, kalınlıkları ve sismik hızları belirlenir.

ZEMİN ÇİVİSİ

Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yatay elemanlarla yapılan pasif ankraj uygulamasıdır.

MİNİ KAZIK

45 cm altındaki çaplarda yapılan betonarme kazık uygulamalarıdır. Fore Kazık ve Jet Grout sistemlerine göre daha küçük makinelerin kullanılıyor oluşu ulaşım güçlüğü olan ortamlarda tercih sebebidir.

ZEMİN SONDAJI

Çakıl, kum, silt ve kil türü jeolojik birimlerde, örnek almak ve zemin tipini belirlemek amacıyla yapılan sondajdır.

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT

İmar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının ve varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması amacıyla gözlem çukurları ve mekanik sondajlar vasıtasıyla arazi ve laboratuvar testlerinin yapıldığı çalışmalardır.

JEOFİZİK ETÜD

Zeminlerin dinamik-elastik mühendislik parametrelerini, tabaka kalınlıklarını, deprem yönetmeliklerine göre zemin sınıflarını, taşıma gücü değerlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

JET ENJEKSİYONU (JET GROUT)

Jet Grout işleminde zemin delinerek istenilen derinliğe ulaşılır ve yüksek basınçlı çimento, hava-çimento veya su-hava-çimento yöntemlerinden biriyle önceden hazırlanmış olan çimento şerbetinin zemine enjekte edilmesiyle yüzeye doğru yavaş yavaş çıkılarak yapılan derin ve kalıcı ve ankrajsız yaygın ve etkin bir zemin iyileştirme yöntemidir.

SON TEKNOLOJİ EKİPMANLAR


UZMAN EKİP

BAŞARIYLA TAMAMLANAN PROJELER

Başarıyla tamamlanmış proje
Devam eden proje
50 %
Memnuniyet

LİKİT ZEMİN EKİBİ

ÇALIŞMALAR

RESİM GALERİSİ

Zemin Etüdü Çalışmaları

Fore Kazık Demir Donatı

Ankraj

FORE KAZIK UYGULAMALARI

Fore kazıklar (Yerinde dökme) çoğunlukla gruplar halinde yapıların altında, üst yapı yüklerini daha aşağıdaki zemin katmanlarına iletmek üzere derin temel elemanları olarak veya derin kazılarda yanal kuvvetlere karşı düşey iksa elemanı olarak kullanılan betonarme elemanlardır.

Fore kazıklar, yüzey sürtünme değerlerinin çok yüksek olmasının yanında zeminle bütünleşmesi, bazı durumlarda kazık boyunca donatı değişimleri, üst yapı ve deprem yüklerini karşılamada daha başarılı ve ekonomik çözümler sunar.

FORE KAZIK AŞAMALARI

FORE KAZIK UYGULAMA

FORE KAZIK UYGULAMA

FORE KAZIK UYGULAMA

FORE KAZIK UYGULAMA

FORE KAZIK UYGULAMA

JET GROUT UYGULAMALARI

Jet grout, taşıyıcılığı yetersiz zeminlerin, üzerine inşaat yapılmasına elverişli hale getirilmesi amacıyla, su ve çimento karışımının(su/çimento:1/1 olur genelde, projeye göre 0,7 ye kadar inebilir) basınçlı hava ile zemine enjekte ederek zemin özelliklerinin iyileştirilmesidir.

JET GROUT - YÖNTEMLERİ

JET GROUT UYGULAMA

JET GROUT UYGULAMA

JET GROUT UYGULAMA

JET GROUT UYGULAMA

JET GROUT UYGULAMA

REFERANSLARIMIZ

Driving technology for leading brands

Ofis Adresimiz

Siyavuş Paşa Mahallesi, Barbaros Caddesi, No: 28/3
Bahçelievler İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Ofis telefonu
+90 212 441 45 33
Pzt.-Cuma, 8:30-18:30
Yüksek Jeoloji Mühendisi
Geoteknik Uzmanı
İsmail Daşcı
+90 532 634 51 17
Email
info@likitzemin.com.tr